Ontslagvergoedingen werknemer

Stel je contract wordt niet verlengd of je wordt ontslagen. Vroeger had je dan wellicht recht op een ontslagvergoeding aan de hand van de kantonrechtersformule of een gouden handdruk. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 is hier verandering in gekomen. Op welke vergoeding(en) heb je nu recht als je ontslagen wordt?

Transitievergoeding

Indien je twee jaar of langer in dienst bent geweest en je contract wordt op initiatief van je werkgever niet verlengd of je wordt ontslagen, dan heb je meestal recht op een transitievergoeding. Het maakt daarbij niet uit of het om een tijdelijk of vast contract gaat. In theorie is de vergoeding bedoeld om je zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen, door deze bijvoorbeeld te gebruiken voor omscholing. In de praktijk mag je de vergoeding gebruiken zoals je zelf wil. De vergoeding wordt berekend aan de hand van je maandsalaris en het aantal dienstjaren. Over het algemeen komt deze neer op 1/3emaandsalaris per gewerkt dienstjaar. Dit wordt iets hoger als je langer dan 10 jaar in dienst geweest bent. De maximale hoogte van de transitievergoeding is €79.000,- of 1 jaarsalaris.

Billijke vergoeding

In sommige gevallen moet de werkgever je bij ontslag, bovenop de transitievergoeding, ook nog een billijke vergoeding betalen. Dit is het geval wanneer je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door bijvoorbeeld een conflictsituatie te creëren of door je bijvoorbeeld te beschuldigen van iets dat niet klopt om je op die manier te kunnen ontslaan. De hoogte van de billijke vergoeding is moeilijk van tevoren te bepalen. De rechter kijkt naar alle omstandigheden van het geval en kan bijvoorbeeld kijken naar de gevolgen die het ontslag voor jou heeft. Aan de hoogte van de billijke vergoeding zit geen maximum. Als je zelf ernstig verwijtbaar hebt gehandeld, omdat je bijvoorbeeld regels hebt overtreden en daardoor ontslagen bent, is er geen recht op een billijke vergoeding en kan het zelfs zo zijn dat je geen recht hebt op de transitievergoeding.

Meer weten?

Wil je meer weten over de ontslagvergoeding waar jij recht op hebt? Neem dan contact op met onze ervaren advocaat.