" Wij investeren in onze klantrelaties, zodat we een bedrijf écht leren kennen. Dat stelt ons in staat snel en effectief op issues in te spelen. "

Jordie Wessel

Oprichter - Arbeidsrecht advocaat

Jordie Wessel is een betrokken advocaat en zet zich in voor werknemers en werkgevers. Sinds 2002 heeft Jordie zich ontwikkeld tot specialist op het gebied van arbeidsrecht, ontslag en procedures tegen UWV. Je kunt bij haar rekenen op een constructieve aanpak van conflicten, een diplomatieke houding en persoonlijke betrokkenheid.

In 2011 heeft Jordie de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) afgerond. Dit is een specialisatieopleiding in arbeidsrecht. Naast adviseren, bemiddelen, onderhandelen en procederen, neemt Jordie regelmatig plaats in bezwarencommissies binnen reorganisaties. Lees meer

    
Emilie van der Lans

Emilie van der Lans

Oprichter - Arbeidsrecht advocaat

Emilie van der Lans is een ervaren advocaat op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en pensioen. Emilie is advocaat sinds 2007 en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot expert in het adviseren van bedrijven en particulieren over arbeidsvoorwaarden, ontslag, reorganisatie en vragen over pensioen. Ook adviseert zij verschillende ondernemingsraden. Van 2015 tot 2018 heeft zij gewerkt als juridisch adviseur voor minister en ambtelijke top bij het Ministerie van Financiën.

Emilie doorziet situaties snel, heeft een uitstekende kennis van het arbeidsrecht en beschikt over een gezonde dosis lef. Zo behaalt zij het beste resultaat voor haar cliënten. Lees meer

    
Arbeidsrecht advocaat Haarlem

Nathalie van der Jagt

Arbeidsrecht advocaat

Nathalie van der Jagt is in 2021 afgestudeerd in het arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden en is na diverse juridische stages als juridisch medewerker aan de slag gegaan bij een advocatenkantoor aan de Zuidas. Sinds januari 2022 is zij werkzaam bij Wessel Van der Lans Arbeidsrecht advocaten.

Nathalie houdt zich bezig met het arbeidsrecht in brede zin, waaronder ontslag, reorganisaties, medezeggenschapsrecht en geschillen over arbeidsvoorwaarden en concurrentiebedingen. Lees meer

Arbeidsrecht advocaat Haarlem

Marlon Harderwijk

Juridisch medewerker arbeidsrecht

Marlon Harderwijk is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Ook heeft Marlon een master filosofie afgerond aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Marlon houdt zich bezig met het arbeidsrecht in brede zin, waaronder  ontslag, reorganisaties, medezeggenschapsrecht en pensioen. Lees meer

Komt hier jouw foto?

Bekijk onze vacatures.

Vacatures

Bekendmaking registratie rechtsgebieden
Onze advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

a.           Jordie Wessel staat geregistreerd op Arbeidsrecht, Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap;

b.           Emilie van der Lans staat geregistreerd op Arbeidsrecht, Collectief ontslag, Medezeggenschap, Pensioenen;

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.