" Wij investeren in onze klantrelaties, zodat we een bedrijf écht leren kennen. Dat stelt ons in staat snel en effectief op issues in te spelen. "

Jordie Wessel

Jordie Wessel

Oprichter - Advocaat arbeidsrecht

Jordie Wessel is een betrokken advocaat en zet zich in voor werknemers en werkgevers. Sinds 2002 heeft Jordie zich ontwikkeld tot specialist op het gebied van arbeidsrecht, ontslag en procedures tegen UWV. Je kunt bij haar rekenen op een constructieve aanpak van conflicten, een diplomatieke houding en persoonlijke betrokkenheid.

In 2011 heeft Jordie de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) afgerond. Dit is een specialisatieopleiding in arbeidsrecht. Naast adviseren, bemiddelen, onderhandelen en procederen, neemt Jordie regelmatig plaats in bezwarencommissies binnen reorganisaties. Lees meer

    

Emilie van der Lans

Oprichter - Advocaat arbeidsrecht

Emilie van der Lans is een ervaren advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht, met een focus op werkgevers in de media-industrie, zorg, het onderwijs en de overheidssector. Sinds 2007 biedt ze juridisch advies dat aansluit bij de behoeften van werkgevers, bestuurders en ondernemingsraden.

Ervaring en Achtergrond

  • 2019 – heden: Oprichter en Partner bij Wessel Van der Lans Advocaten. Met een team van zes specialisten behandelt ze arbeidsrechtelijke vraagstukken voor werkgevers, ondernemingsraden en bestuurders.
  • 2018 – 2019: Partner bij Hemony Advocaten.
  • 2015 – 2018: Senior Juridisch Adviseur bij het Ministerie van Financiën.
  • 2007 – 2015: Advocaat Arbeidsrecht bij Van der Steenhoven Advocaten.
Lees meer
    

Nathalie van der Jagt

Advocaat arbeidsrecht

Nathalie van der Jagt is in 2021 afgestudeerd in het arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden en is na diverse juridische stages als juridisch medewerker aan de slag gegaan bij een advocatenkantoor aan de Zuidas. Sinds januari 2022 is zij werkzaam bij Wessel Van der Lans Arbeidsrecht advocaten.

Nathalie houdt zich bezig met het arbeidsrecht in brede zin, waaronder ontslag, reorganisaties, medezeggenschapsrecht en geschillen over arbeidsvoorwaarden en concurrentiebedingen. Lees meer

Esmée Koster

Advocaat arbeidsrecht

Esmée Koster heeft na een master Arbeidsrecht haar studie aan de Universiteit Leiden afgerond. Na diverse stages binnen de advocatuur is zij haar carrière gestart bij een advocatenkantoor in Den Haag en sinds 1 mei 2024 is zij werkzaam bij Wessel Van der Lans Advocaten. 

Esmée houdt zich bezig met arbeidsrecht in brede zin. Zij adviseert nationale en internationale cliënten over ontslagrecht, ziekte en medezeggenschapsrecht, de uitleg van een cao en het updaten van handboeken en arbeidsvoorwaardenbeleid. Lees meer

Ymke Stam

Ymke Stam

Juridisch medewerker

Ymke Stam werkt sinds juli 2024 als juridisch medewerker bij Wessel Van der Lans Advocaten. Zij heeft twee masters afgerond, waaronder een master in Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden en een master Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. 

Ymke heeft tijdens haar studie stages gelopen bij diverse advocatenkantoren. Bij Wessel Van der Lans Advocaten richt Ymke zich op een breed scala aan arbeidsrechtelijke vraagstukken, waaronder ontslagzaken, herstructureringen, medezeggenschapsrecht en geschillen over arbeidsvoorwaarden. Lees meer

Britt Tromp

Britt Tromp

Office Assistant

Britt Tromp is een gewaardeerd lid van ons team bij Wessel van der Lans Advocaten. Als office assistant speelt ze een cruciale rol in het soepel laten verlopen van onze dagelijkse activiteiten.

Met haar uitstekende organisatorische vaardigheden zorgt Britt ervoor dat de agenda’s van onze advocaten nauwkeurig worden beheerd en dat alle administratieve taken tijdig worden afgehandeld. Lees meer

Komt hier jouw foto?

Bekijk onze vacatures.

Vacatures

Bekendmaking registratie rechtsgebieden
Onze advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

a.           Jordie Wessel staat geregistreerd op Arbeidsrecht, Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap;

b.           Emilie van der Lans staat geregistreerd op Arbeidsrecht, Collectief ontslag, Medezeggenschap, Pensioenen;

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.