Vaststellingsovereenkomst

    Een arbeidsovereenkomst eindigt in ontslag met wederzijds goedvinden als zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst worden alle afspraken vastgelegd rondom de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer. Hiermee wordt een procedure bij UWV Werkbedrijf of kantonrechter voorkomen. Dat scheelt tijd en kosten. Het geeft ook zekerheid. Als de bedenktermijn van twee weken eenmaal voorbij is, is een werknemer definitief gebonden aan de overeenkomst.

    Gebruikelijke onderwerpen zijn de ontslagdatum, eventuele ontslagvergoeding, of de opzegtermijn in acht wordt genomen, of de medewerker wordt vrijgesteld van werk of juist tot het einde van het dienstverband moet doorwerken, teruggave van eigendommen van de werkgever zoals onder andere een eventuele leaseauto, concurrentie- en/of relatiebeding en er wordt altijd afgesloten met een finale kwijting, zodat er geen open eindjes zijn.

    Natuurlijk is het zaak dat deze punten goed worden verwoord in de overeenkomst. Laat een vaststellingsovereenkomst daarom door ons opstellen of controleren.