Arbeidsongeschiktheid

Wat is er wél mogelijk

Arbeidsongeschiktheid


Wat is er wél mogelijk

Arbeidsongeschiktheid


Wat is er wél mogelijk

Is een medewerker langdurig ziek, dan moeten zowel werkgever als medewerker zich inspannen voor de re-integratie. Het proces van re-integreren kan complex zijn: een medewerker valt bijvoorbeeld steeds uit, is het niet eens met het advies van de bedrijfsarts of weigert aangeboden passende arbeid. Voor de werkgever is het belangrijk om het re-integratietraject correct uit te voeren, zodat een loonsanctie door het UWV wordt voorkomen.

Soms wordt de ziekte (mede) veroorzaakt door een arbeidsconflict. In dat geval is moet gewerkt worden aan een oplossing voor het conflict. Loopt de medewerker vast in het herstel of de re-integratie? Dan kan beëindiging met een vaststellingsovereenkomst een optie zijn.

Wessel Van der Lans Advocaten geeft advies bij re-integratietrajecten of arbeidsconflicten waarbij ziekte een rol speelt. Daarnaast procederen wij tegen het UWV, bijvoorbeeld in geval van een opgelegde loonsanctie.

Wet Compensatie Transitievergoeding

Na twee jaar ziekte heeft de medewerker bij ontslag recht op een transitievergoeding. In geval van langdurige arbeidsongeschiktheid kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen van UWV op basis van de Wet Compensatie Transitievergoeding. Het is zaak om ervoor te zorgen dat je als werkgever bij een beëindiging met wederzijds goedvinden voldoet aan alle vereisten voor het recht op teruggave van de transitievergoeding.

Wessel Van der Lans Advocaten kan de transitievergoeding voor je terugvragen bij UWV of hierover adviseren.

Heb je vragen over arbeidsongeschiktheid, re-integratie of zieke medewerkers? Neem dan telefonisch contact op met een van onze advocaten of vul ons contactformulier in.

Hoofdkantoor

Florapark 7, 2012 HK Haarlem
  023-3034698
  info@wesselvanderlans.nl

Neem contact op

    Ik ga akkoord met het privacybeleid van Wessel Van der Lans