Medezeggenschap

De OR verdient professionele advisering en begeleiding

Medezeggenschap


De OR verdient professionele advisering en begeleiding

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel in een onderneming. De OR mag ook meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie. Voor werkgevers is het overleg met de OR een manier om het personeel invloed te geven bij beslissingen over het ondernemingsbeleid en zo draagvlak te vergroten. Medewerkers kunnen via de OR actief betrokken worden bij de onderneming en invloed op het beleid uit te oefenen.

Het werk van een OR is interessant maar ook complex. De OR adviseert over ingewikkelde besluiten en moet instemming geven aan regelingen die invloed hebben op de arbeidsvoorwaarden van collega’s. Vaak gaat het om zaken die een snelle en vakkundige oplossing vergen. Professionele advisering en begeleiding is dan nodig.

Wessel Van der Lans Advocaten heeft kennis van het medezeggenschapsrecht en is advocaat van verschillende ondernemingsraden. Wij adviseren bijvoorbeeld over de instelling van een OR (wanneer is dit verplicht), over de  bevoegdheden van de OR (recht op informatie, instemmings-, advies- en initiatiefrecht) en de faciliteiten van de OR (tijdsbeslag, inhuur deskundigen et cetera). Daarnaast hebben wij kennis van het medezeggenschapsrecht in reorganisatietrajecten.

Ben je OR-lid en heb je vragen over medezeggenschapsrecht en/of de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)? Of heb je vragen over de samenwerking met jouw OR? Neem dan telefonisch contact op met een van onze advocaten of vul ons contactformulier in.

Hoofdkantoor

  Kennemerplein 6-14, 2011 MJ Haarlem
  023-3034698
  info@wesselvanderlans.nl

Neem contact op

    Ik ga akkoord met het privacybeleid van Wessel Van der Lans