Privacybeleid

Identiteit
Deze Privacy Statement regelt de verwerking van persoonsgegevens door Wessel Van der Lans. Wessel Van der Lans is gevestigd aan het Kennemerplein 6-14, 2011 MJ te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord-Holland onder nummer 74569392. Wessel Van der Lans biedt haar diensten online aan via de website www.wesselvanderlans.nl, waar u ook de algemene voorwaarden kunt vinden. Wessel Van der Lans is telefonisch bereikbaar op ma – vr van 09:00 tot 17:00 via 023-3034698 en buitenkantooruren op WhatsApp via 0681842957. Ook kunt u een email sturen naar info@wesselvanderlans.nl

Wessel Van der Lans hecht veel waarde aan uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Wessel Van der Lans verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Wessel Van der Lans?

Wessel Van der Lans verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren, om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren, voor marketingdoeleinden, klantenadministratie en servicedoeleinden.

Waarom verwerkt Wessel Van der Lans uw gegevens?

Wessel Van der Lans verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening, die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt, door partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden:

  • Contactgegevens van cliënten of diens wettelijke vertegenwoordigers;
  • Gegevens met het oog op de behandelingen van de zaak of de beslechting van het geschil;
  • Gegevens met het oog op het berekenen of vastleggen van declaraties, het doen van betalingen en innen van vorderingen;
  • Contactgegevens van bezoekers van de website;
  • Contactgegevens van deelnemers aan door Wessel Van der Lans georganiseerde evenementen; en
  • Contactgegevens en camerabeelden van bezoekers van het kantoor.

Als wij persoonsgegevens verwerken, dan doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacybeleid. Wessel Van der Lans verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • Uitvoering van een overeenkomst;
  • Verkregen toestemming van betrokkene;
  • Wettelijke verplichting; of
  • Gerechtvaardigd belang

Verstrekt Wessel Van der Lans uw gegevens ook aan derden?

Wessel Van der Lans verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wessel Van der Lans is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de betrokken partijen.

Hoe worden uw gegevens bij Wessel Van der Lans beveiligd?

Wessel Van der Lans neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze bezoekers, cliënten en deelnemers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Wij voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsmaatregelen.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. Wij informeren u dan tevens over de maatregelen die genomen worden om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

Wessel Van der Lans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Wat is het cookiesbeleid? 

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Wat zijn de privacy rechten van betrokkene

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie, dataportabiliteit en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Uw verzoeken zoals hier bedoeld, kunt u richten aan: info@wesselvanderlans.nl

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Wessel Van der Lans aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Wijzigingen 

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 27 september 2019.