Reorganisatie

  Wil je je bedrijf reorganiseren of word je daartoe gedwongen door omstandigheden? Word je als Ondernemingsraad betrokken bij een reorganisatie?

  Een reorganisatie-advocaat kan je hier bij ondersteunen. Wessel Van der Lans Advocaten zorgt voor een zorgvuldige en praktische aanpak; wij adviseren je over de juiste strategie en route. Wij geven advies over de juridische onderbouwing en nemen je mee in de wettelijke plichten, zoals het inschakelen van het UWV, de rol van de OR. en, bij een collectief ontslag, het overleg met de vakbonden.

  Ervaring met reorganisaties

  Wessel Van der Lans Advocaten heeft veel ervaring in het adviseren en begeleiden van ondernemers of Ondernemingsraden in een reorganisatietraject binnen verschillende branches. Onze advocaten staan je bij in het volledige reorganisatie-traject. Dat begint bij de voorbereidingen en loopt door bij de het opstellen van de adviesaanvraag of het advies van de Ondernemingsraad, het opstellen van het sociaal plan en/of de onderhandeling daarover, en het doorvoeren van de reorganisatie. 

  Checklist reorganisatie:

  • Begin op tijd; maak een reorganisatieplan met een realistische planning.
  • Breng de planning en financiën in beeld en stem dit af met de accountant. 
  • Bepaal het budget voor de kosten van de reorganisatie, waaronder de tijd die het in beslag neemt, de kosten voor een afvloeiingsregeling en het inschakelen van adviseurs.
  • Zorg voor een interne verantwoordelijke die de regie houdt over de reorganisatie en een advocaat die het proces begeleidt. 
  • Stel vast of het gaat om een collectief ontslag (20 werknemers of meer).
  • Betrek de Ondernemingsraad (OR).
  • Controleer de personeelsgegevens en leg de functiegroepen vast.
  • Stel de bedrijfsvestiging vast waar de ontslagen vallen.
  • Bepaal de peildatum en maak afspiegelingsberekeningen.
  • Breng de herplaatsingsmogelijkheden in kaart.
  • Stel de documenten op waaronder brieven, vaststellingsovereenkomsten, gesprekshandleidingen.
  • Dien een (voorlopige) ontslagaanvraag in bij UWV (om strategische ziekmeldingen te voorkomen).
  • Informeer werknemers.

  Een reorganisatie is een complex en intensief traject. Een goede voorbereiding en ondersteuning voorkomt gedoe en onrust. Wessel Van der Lans Advocaten helpt je graag bij de voorbereiding en de uitvoering.