Rechtsbijstandverzekering

  Schakel een advocaat in op kosten van de rechtsbijstandverzekering.
  Wat is het recht op vrije advocaatkeuze?

  Veel bedrijven en particulieren hebben een rechtsbijstandverzekering. Zodra er een gerechtelijke of administratieve procedure aan de orde is, heeft de verzekerde het recht om zelf een advocaat te kiezen. Dit is bepaald door het Europese Hof van Justitie. Het recht op vrije advocaatkeuze geldt bijvoorbeeld wanneer er een arbeidsrechtelijke procedure wordt gestart. Denk aan een ontslagprocedure via UWV Werkbedrijf of de kantonrechter, maar het geldt ook in geval van een bezwaarprocedure tegen UWV. De gemaakte advocaatkosten worden uiteindelijk vergoed door de verzekeraar. De rechtsbijstandverzekeraar dient wel vooraf toestemming te geven. Informeer bij ons kosteloos naar de mogelijkheden.

  Kies een eigen gespecialiseerd advocaat

  De advocaten van Wessel Van der Lans zijn ervaren en deskundig. Wij zijn onafhankelijk, rechtstreeks bereikbaar en gaan voor een maximaal resultaat. De informatie van verzekeraars over vrije advocaatkeuze is vaak erg onduidelijk en rechtsbijstandverzekeraars werpen diverse drempels op om de verzekerde te hinderen bij het gebruikmaken van zijn recht op vrije advocaatkeuze. Wessel Van der Lans helpt bij de aanmelding van de zaak en verzorgt het verdere contact met de verzekeraar.

  Second opinion oordeel op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar

  Oneens met het oordeel van de rechtsbijstandverzekeraar? Het komt regelmatig voor dat een rechtsbijstandverzekeraar van mening is dat een zaak onvoldoende kans van slagen heeft. De verzekeraar neemt de zaak om die reden niet in behandeling of geeft aan het (lopende) dossier niet verder te zullen behandelen. Laat dan Wessel Van der Lans een second opinion geven op kosten van de verzekeraar. Iedere rechtsbijstandverzekering heeft hier een regeling voor, de geschillenregeling. Wij beoordelen het dossier en schrijven het advies. Zien wij wel kansen, dan neemt de verzekeraar ons advies over en wordt de behandeling van het dossier gecontinueerd.

  Benieuwd naar de ervaringen van anderen met een rechtsbijstandverzekering en vrije advocaatkeuze? Bekijk de uitzending van Radar.