Wanneer hoge bomen veel wind vangen

Of het nu gaat om de top van de onderneming of de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, een besluit om de leiding te veranderen roept altijd belangrijke vragen op. Wat zijn de stappen en overwegingen?

Het ontslaan van een ‘gewone’ werknemer vereist vaak een gang naar het UWV of de rechter. Voor statutaire bestuurders ligt dit anders. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) kan besluiten om een bestuurder te ontslaan zonder voorafgaande toestemming. Toch moet er een redelijke grond zijn voor het ontslag. Ontbreekt deze, dan moet de werkgever een billijke vergoeding betalen. In de afgelopen jaren hebben veel bestuurders zo’n vergoeding toegekend gekregen.

Maar een billijke vergoeding is geen garantie. In een recente zaak oordeelde de rechter dat de eisen voor het ontslag van een statutair bestuurder minder streng zijn dan voor een gewone werknemer. De rechter benadrukte de unieke positie van de bestuurder als hoogste leidinggevende met grote verantwoordelijkheden. De AvA moet de vrijheid hebben om de bestuurder te vervangen als dat nodig is voor de onderneming. Dergelijke ontslagen zijn daarom vooral ondernemersbeslissingen, waarbij de rechter slechts beperkt kan toetsen.

Deze uitspraak sluit aan bij het gezegde ‘hoge bomen vangen veel wind’. Hoewel deze beperkte toetsing niet direct uit de wet volgt, is het begrijpelijk dat een statutair bestuurder eerder verantwoordelijk wordt gehouden voor tegenvallende bedrijfsresultaten. Toch is het ontslag van een bestuurder geen gelopen race. Het blijft van cruciaal belang om dit zorgvuldig aan te pakken en de arbeidsrechtelijke ontslaggronden te betrekken bij dit proces. Een grondig onderzoek naar een redelijke ontslaggrond is van belang. Zowel werkgevers als bestuurders die met ontslag worden geconfronteerd, doen er goed aan om gedegen juridisch advies in te winnen om hun belangen te beschermen en de juiste stappen te zetten.

De volledige uitspraak vind je hier: https://lnkd.in/eggK2E7t